Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Agweddau'r cyhoedd ar roi organau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Tachwedd 2017
Mae’r arolwg wedi cael ei gynllunio i gynrychioli’r boblogaeth 16 oed a hŷn sy’n byw yng Nghymru.

Camau 13 a 14

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau sy’n golygu bod modd monitro agweddau, ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o’r system rhoi organau yng Nghymru. Cafodd cwestiynau am roi organau eu gofyn yn Arolygon Omnibws Cymru ym mis Mawrth 2017 (cam 13) a mis Medi 2017 (cam 14).

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 0090
Ebost: rhoi.organau@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu