Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Dod o hyd i'r ateb - gwella'r sector rhentu preifat fel opsiwn ar gyfer diwallu'r angen am dai yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Rhagfyr 2006
Astudiaeth sy'n archwilio'r rhwystrau y mae aelwydydd incwm isel yn eu hwynebu wrth geisio cael gafael ar dai rhent preifat.
Mae'r ymchwil hefyd yn archwilio gallu'r sector rhentu preifat i ddarparu a rheoli tai ar gyfer aelwydydd incwm isel.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu