Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Llais y Dysgwr i Gymru dan arweiniad darparwyr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Tachwedd 2010
Cafodd hyn ei ystyried yn llwyddiant ar sawl lefel, yn arbennig ymgysylltiad a llwyddiant darparwyr yn ennyn ymateb gan 33,406 o ddysgwyr.

Roedd lefel y brwdfrydedd a’r ymateb yn tystio i’r gwaith caled a wnaed ar y ddwy ochr. Yn 2010, cynhaliwyd peilot llawn ac mae hyn wedi bwydo i mewn i’r ffordd y dylai’r strategaeth weithio o hyn ymlaen. Fodd bynnag, mae’n glir bod angen gwneud gwaith pellach i sefydlu dull gweithredu a all gyflawni dau brif amcan strategaeth Llais y Dysgwr:

  • darparu cyfres ddata ddibynadwy wedi’i meincnodi ar gyfer Cymru gyfan, y gall yr Adran Addysg, darparwyr ac Estyn ei defnyddio i fesur perfformiad darparwyr; a helpu i wella ansawdd
  • darparu gwybodaeth fanwl, amserol ar fformat hwylus ar lefel darparwyr unigol, fel y gellir ei defnyddio i nodi arferion gorau a mynd i’r afael â gwendidau ar lefel cwrs, maes pwnc ac adran
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu