Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Hybu iechyd a lles gyda’r Rhaglen Cysylltiadau Teuluol: Magu Plant (FLNP) yn Ne Cymru: Hap-dreial wedi'i reoli a gwerthusiad economaidd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Mawrth 2012
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau o dreial rheoli ar hap o'r Rhaglen Cysylltiadau Teuluol: Magu Plant o fewn Dechrau'n Deg.

Rhaglen magu plant yw hon sy’n canolbwyntio ar gydberthnasau teuluol ac ar reoli ymddygiad, ac mae’n cael ei chynnal mewn chwe awdurdod lleol.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu