Skip to content
Ystadegau

Cyfraddau llwyddiant fframwaith rhagamcan prentisiaeth a data dros dro cyrchfannau ar gyfer dysgwyr hyfforddeiaeth a camau at waith

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Tachwedd 2012
  • Cyfnod dan sylw: 2011/12
Adroddiad yn dangos data yn ôl meysydd pwnc sector.

Daw’r ffigurau hyn o’r Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR).

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2011/12, roedd cyfraddau amcanestynedig llwyddiannau fframwaith prentisiaeth yn 77 y cant a 79 y cant ar gyfer Prentisiaeth Sylfaenol a rhaglenni Prentisiaeth yn ôl eu trefn.
  • Roedd gan 62 y cant o ddysgwyr a adawodd rhaglenni Hyfforddeiaeth rhwng 1 Awst 2011 a 30 Ebrill 2012 ddilyniant positif (h.y. i gyflogaeth (yn cynnwys hunangyflogaeth neu waith gwirfoddol) neu addysg ar lefel uwch).
  • Roedd gan 43 y cant o ddysgwyr a adawodd rhaglenni Camau at Waith yn ystod yr un cyfnod ddilyniant positif (h.y. i gyflogaeth (yn cynnwys hunangyflogaeth neu waith gwirfoddol) neu addysg bellach).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu