Skip to content
Ystadegau

Dilyniannau o raglenni Llwybrau at Brentisiaethau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Tachwedd 2014
  • Cyfnod dan sylw: 2012/13
Cwrs dwys un flynedd oedd y rhaglen, gyda’r nod o ddarparu dysgwyr 16 i 24 oed â’r sgiliau a’r profiad i symud ymlaen at brentisiaeth. Rhedodd y cwrs am bum mlynedd a therfynwyd wedi’r flwyddyn academaidd 2013/14.

Mae’r adroddiad hon yn cyflwyno data ar gyfer dilyniant dysgwyr o raglenni Llwybrau at Brentisiaethau yn 2012/13.

Rydym yn croesawu unrhyw adborth am gynnwys a chwmpas yr adrodd hon.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu