Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adroddiad ar y rhaglen o weithgareddau i hysbysu Cynllun Cydraddoldeb Sengl Llywodraeth Cynulliad Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Mawrth 2008
Roedd cyrff ac unigolion syn ymgorffori elfennau cydraddoldeb sef oedran, anabledd, ethnigrwydd, rhyw, crefydd/credo a chyfeiriadedd rhywiol yn cymeryd rhan yn y rhaglen hon.
Roedd cyrff ac unigolion syn ymgorffori elfennau cydraddoldeb sef oedran, anabledd, ethnigrwydd, rhyw, crefydd/credo a chyfeiriadedd rhywiol yn cymeryd rhan yn y rhaglen hon.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu