Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Rhaglen o Ymchwil Weithredu i Hysbysu’r Gwerthusiad o’r Peilot Anghenion Dysgu Ychwanegol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 2 Ebrill 2014
Mae’r cynlluniau y peilot wedi cael eu sefydlu i hysbysu’r ddigwyddiad o’r fframwaith statudol ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig.

Ymchwil i’r cyfnod profi wedi’i ehangu ar gyfer Cynllun Datblygu Unigol (CDU)

Rhyddhau dyddiad: 02 Ebrill 2014

Diben cyffredinol yr astudiaeth hon oedd asesu effeithiolrwydd y broses CDU yng nghyd-destun y dull “system gyfan”. Cafodd yr astudiaeth ei strwythuro fel darn o ymchwil, yn hytrach na gwerthusiad o’r prosiectau peilot.

Cyfnod treialu cadarn

Rhyddhau dyddiad: 23 Awst 2013

Yn 2009 sefydlwyd pedwar cynllun peilot fel rhan o raglen o ymchwil weithredu â’r nod o hysbysu’r fframwaith statudol a’i ddiwygio. Aeth yr awdurdodau lleol peilot ati i gynnal ‘cyfnod treialu cadarn’ (sef testun y gwerthusiad hwn), â’r nod o dreialu ymagwedd ‘system gyfan’ a oedd yn cynnwys pob elfen o’r gwaith a ddatblygwyd gan y prosiectau peilot.

Mae'r dull yn gofyn i ni weithio yn agos gyda’n rhanddeiliaid i nodi beth oedd  anad oedd yn gweithio, er mwyn datblygu atebion sy’n seiliedig ar y canfyddiadau. Mae'r adroddiad hwn yn tynnu ynghyd y dadansoddiadau mewn un lle, er bod y canfyddiadau wedi cael eu defnyddio drwy gydol y broses.

Adroddiad interim ar y costau o’r ddiwygiad anghenion addysgol arbennig

Rhyddhau dyddiad: 26 Mehefin 2013

Nod y dadansoddiad costau yw adnabod costau net y cynllun peilot.

Gwnaed y dadansoddiad i lywio penderfyniadau am diwygiad arfaethedig y fframwaith statudol ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.

Mae'r adroddiad yn cyflwyno y costau cychwyn, gweithredu a canlyniadol y diwygiad arfaethedig.

Cyfnod datblygiadol

Mae'r adroddiad yn nodi canfyddiadau'r arolwg rhychwantu systematig a gwerthusiad o'r cynnydd a wnaed gan y prosiectau peilot.

Cyswllt

Ffôn: 0300 025 0377
Ebost: joanne.starkey@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu