Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Arolwg o dueddiadau yn y farchnad rhentu preifat

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Chwefror 2006
Trosolwg a dadansoddiad o dueddiadau yn y farchnad rentu breifat ledled Cymru.
Mae’r adroddiad yn seiliedig ar wybodaeth a dderbyniwyd ym mis Hydref 2004 a mis Mawrth 2005 gan landlordiaid ac asiantaethau gosod.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu