Skip to content
Ystadegau

Maethu Preifa

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Tachwedd 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
  • Diweddariad nesaf: Hydref 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am nifer y trefniadau a ddechreuwyd bob blwyddyn.

Pwyntiau allweddol

  • Yn ystod y flwyddyn adroddwyd 44 o drefniadau maethu preifat newydd o’i gymharu â 77 yn ystod y flwyddyn flaenorol.
  • Roedd 28 o gartrefi maeth preifat yn hysbys i awdurdodau lleol ar 31 Mawrth.
  • Cafodd 36 o blant ymweliad cychwynnol gan yr awdurdod lleol o fewn 7 diwrnod gwaith i’r hysbysiad o gychwyn y trefniant maethu preifat.
  • Roedd 89 y cant yn 10 oed a throsodd ar 31 Mawrth 2016.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu