Skip to content
Ystadegau

Ystadegau'r sector blaenoriaethol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Medi 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016
  • Diweddariad nesaf: Mehefin 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys data ar Werth Ychwanegol Crynswth (GVA), swyddi gweithwyr cyflogedig, enillion yr awr yn ôl rhyw, cyflogaeth yn ôl lefel cymhwyster a rhai amcangyfrifon awdurdodau lleol.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2016, ychydig dros ddwy ran o dair o’r busnesau a gofrestrwyd at ddibenion TAW neu PAYE oedd mewn sector â blaenoriaeth.
  • Yn 2016, roedd y sectorau â blaenoriaeth yn cyfrif am 45 y cant o swyddi yng Nghymru.
  • Yn 2015 roedd cyfradd y busnesau newydd yn y sectorau â blaenoriaeth yn uwch na sectorau nad ydynt yn flaenoriaeth (12.8 y cant a 9.0 y cant).
  • Yn 2016, roedd enillion wythnosol gros cyfartalog (canolrif) llawn amser yn y sectorau â blaenoriaeth ychydig yn is na’r rheini mewn sectorau nad ydynt yn flaenoriaeth (£489 yn erbyn £495).
  • Roedd y Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC) fesul awr wedi gweithio yn y sectorau â blaenoriaeth yn uwch nac ar gyfer y sectorau nad ydynt yn flaenoriaeth (£30 a £18) yn 2015.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu