Skip to content
Ystadegau

Gweithlu gofal sylfaenol a'r iaith Gymraeg

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Mehefin 2016
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno ystadegau amrywiol yn ymwneud â darparu gwasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru drwy gyfrwng y Gymraeg.

Amcan yr adroddiad hwn yw darparu data sylfaenol ar ddarpariaeth Gymraeg, a’r galw am ddarpariaeth Gymraeg, ym maes gwasanaethau gofal sylfaenol. Mae’n seiliedig ar amrywiaeth o ffynonellau gwahanol.

Yn 2013, cynhaliodd Comisiynydd y Gymraeg ymchwiliad i’r iaith Gymraeg ym maes gofal sylfaenol yng Nghymru. Y nod oedd ymchwilio i brofiad siaradwyr Cymraeg sy’n derbyn, neu’n methu derbyn, gwasanaethau Cymraeg gan ddarparwyr gofal sylfaenol yng Nghymru. Roedd adroddiad terfynol yr ymchwiliad yn argymell cyhoeddi ystadegau fel gwaelodlin ar gyfer gwasanaethau gofal sylfaenol yn y Gymraeg.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu