Skip to content
Ystadegau

Nifer yr Achosion o Anabledd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 6 Rhagfyr 2011
  • Cyfnod dan sylw: 2007-2010
Adroddiad yn cyflwyno gwybodaeth am lefelau a dosbarthiadau anabledd.

Pwyntiau allweddol

  • Mae lefel yr anabledd DGA yng Nghymru yn 2010 oedd tua un rhan o bump o'r boblogaeth o oedran gweithio.
  • Yn 2010, tua thri chwarter o bobl anabl DGA yn gweithio sy'n cyfyngu ar anabl.
  • Canran y bobl anabl yn gyffredinol DGA yn cynyddu gydag oedran. Yn 2010 dros draean o bobl rhwng 55 oed ac oedran pensiwn yng Nghymru wedi cael anabledd DGA.
  • Mae cyfraddau cyflogaeth ar gyfer pobl anabl yn DGA gyson isel o'u cymharu â'r boblogaeth nad ydynt yn anabl.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu