Skip to content
Ystadegau

Presgripsiynau gan Feddygon Teulu

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Medi 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
  • Diweddariad nesaf: 19 Medi 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am eitemau presgripsiwn a chost net cynhwysion.

Mae’r siart llinell hon yn dangos bod nifer yr eitemau wedi bod yn cynyddu’n raddol o 21 miliwn yn 1973 i 40 miliwn yn 1998-99, yna’n cynyddu’n sylweddol hyd at 2010-11; o’r flwyddyn honno mae’r linell yn aros yn sefydlog ar 80 miliwn yn 2016-17. Mae’n amlygu hefyd y cyflwynwyd presgripsiynau am ddim yng Nghymru ar 1 Ebrill 2007.

Pwyntiau allweddol

  • Rhwng 2006-07 a 2016-17 fe wnaeth y nifer o eitemau presgripsiwn a ddosbarthwyd yng Nghymru gynyddu 35% o 59.1 i 80.0 miliwn.
  • Dros y degawd fe wnaeth cost net cynhwysion eitemau presgripsiwn a ragnodwyd gan feddygon teulu yng Nghymru ostwng 0.4% i £576.7 miliwn.
  • Roedd nifer yr eitemau y pen (a gofrestrwyd gyda meddygon teulu) yn 25.0 yn 2016-17 – i fyny 31% o 19.1 yn 2006-07.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu