Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ôl-19 Darpariaeth Addysg i Bobl Ifanc ag Anawsterau Dysgu Cymhleth Byw yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Mai 2013
Gall yr ymchwil oedd nodi lefelau o angen a'r ddarpariaeth gyfredol ac i asesu pa mor heb ei ddiwallu angen ei ddarparu ar gyfer.

Comisiynwyd yr ymchwil hwn i lywio'r broses o ddatblygu trefniadau i ariannu anghenion dysgu ôl-16 ychwanegol mewn ysgolion ac addysg bellach.

Mae'r ymchwil yn cynnwys cymysgedd o ddadansoddiad desg, cyfweliadau a grwpiau ffocws gydag ystod o randdeiliaid i ymchwilio i'r materion canlynol:

  • darpariaeth bresennol o addysg ôl-19
  • mae'r galw am addysg ôl-19
  • cost-effeithiolrwydd
  • sut i ddatblygu darpariaeth ôl-19 addysg yng Nghymru ar gyfer pobl ifanc ag anawsterau dysgu cymhleth.

Cyswllt

Ffôn: 029 2082 1628
Ebost: karen.bathgate@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu