Skip to content
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Llais y Dysgwr ôl-16 Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Ebrill 2015
  • Cyfnod dan sylw: 2015
Mae'r adroddiad blynyddol yn crynhoi prif ganlyniadau'r arolwg, gan gynnwys dysgwyr mewn addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith, dysgu oedolion yn y gymuned a Chymraeg i oedolion.

Mae’r wybodaeth yn y cyhoeddiad hwn yn ymwneud â pha mor fodlon yw dysgwyr a ariennir gan Yr Adran Addysg a Sgiliau. Mae’r dysgwyr hyn yn cymryd rhan mewn addysg, ac maent wedi eu cofrestru â darparwyr hyfforddiant neu addysg ôl-16 yng Nghymru, rhwng 1 Rhagfyr 2014 a 20 Chwefror 2015.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd 85% o’r dysgwyr a oedd wedi ymateb i’r arolwg craidd yn dweud bod eu profiad cyffredinol naill ai’n dda iawn neu’n dda.
  • Roedd 98% o’r dysgwyr a oedd wedi ymateb i’r arolwg hawdd ei ddarllen wedi dweud bod eu profiad cyffredinol naill ai’n dda iawn neu’n weddol dda.
  • Dysgwyr sy’n dilyn cynlluniau dysgu seiliedig ar waith ac oedolion sy’n dysgu yn y gymuned yw’r grwpiau mwyaf positif yn dal i fod, gyda 64% a 65% yn y drefn honno yn dweud bod eu profiad cyffredinol yn dda iawn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu