Skip to content
Ystadegau

Amcanestyniadau poblogaeth ar gyfer Parciau Cenedlaethol

Bookmark and Share

Adroddiad technegol

Disgrifio sut y cafodd Amcanestyniadau Poblogaeth Awdurdodau Lleol Cymru eu creu, ac yn disgrifio’n fanwl y fethodoleg a ddefnyddiwyd i greu’r tybiaethau ar ffrwythlondeb, marwoldeb ac ymfudiad.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu