Skip to content
Ystadegau

Amcanestyniadau poblogaeth ar gyfer Parciau Cenedlaethol

Bookmark and Share

Taflen gyfarwyddyd

Nid yw amcanestyniadau ond yn dangos beth allai ddigwydd petai'r tueddiadau diweddar yn parhau.

Yn rhoi arweiniad ar:

  • amcanestyniadau poblogaeth
  • hyd yr amcanestyniadau
  • defnydd o amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol
  • pryd i ddefnyddio amcanestyniadau cenedlaethol ac awdurdod lleol .
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu