Skip to content
Ystadegau

Amcanestyniadau poblogaeth ar gyfer Parciau Cenedlaethol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Gorffennaf 2017
  • Cyfnod dan sylw: Sail-2014
Mae'r adroddiad yn dadansoddi canlyniadau amcanestyniadau poblogaeth sail-2014 ar gyfer y tri Pharc Cenedlaethol yng Nghymru: Bannau Brycheiniog, Arfordir Penfro, ac Eryri.

Amcangyfrifir y bydd poblogaeth Parciau Cenedlaethol Eryri ac Arfordir Sir Benfro yn gostwng, a phoblogaeth Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynyddu rhwng 2014 a 2029 (amcangyfrifwyd gostyngiadau yn amcanestyniadau poblogaeth 2013).

Mae amcanestyniadau yn dangos y bydd nifer o dan 74 oed yn gostwng rhwng 2014 a 2029. Dros yr un cyfnod, mae amcanestyniadau yn dangos y bydd nifer y bobl 74 oed a throsodd yn cynyddu.

Pwyntiau allweddol

Amcangyfrifir y bydd:

  • nifer y marwolaethau ym mhob un o’r tri Parc Cenedlaethol yng Nghymru yn fwy na nifer y genedigaethau
  • disgwyl i fwy o bobl symud i mewn i ardal Bannau Brycheiniog na gadael; o Arfordir Sir Benfro ac Eryri, mae disgwyl i fwy o bobl adael yr ardal na symud i mewn iddi.

Rhwng 2014 a 2029 amcangyfrifir y bydd:

  • mae disgwyl i gyfanswm y boblogaeth gyfan sy’n byw mewn Parc Cenedlaethol yng Nghymru (81,800 yn 2014) ostwng o 4.9 y cant i 77,900
  • mae disgwyl i gyfanswm y boblogaeth ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheniog (33,600 yn 2014) gynyddu o 1.9 y cant
  • mae disgwyl i gyfanswm y boblogaeth ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro (22,700 yn 2014) ostwng o 14.1 y cant
  • mae disgwyl i gyfanswm y boblogaeth ym Mharc Cenedlaethol Eryri  (25,500 yn 2014) ostwng o 6.6 y cant.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu