Skip to content
Ystadegau

Damweiniau ffyrdd wedi’u cofnodi gan yr heddlu

Bookmark and Share

Adroddiad ansawdd anafusion ffyrdd

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r ffynonellau a dulliau a ddefnyddir i lunio'r ffigurau ar ddamweiniau ac anafusion ffyrdd ac yn adolygu ansawdd y ffigurau.

Mae hefyd yn cynnwys atodiadau gyda chopi o'r ffurflen a ddefnyddir i gasglu ffigurau (Stats19) a set lawn o ddiffiniadau a ddefnyddir ar gyfer cyflwyno’r ffigurau hyn.

Nod yr adroddiad yw rhoi gwybodaeth gefndir data damweiniau ar y ffyrdd mewn un ddogfen sengl ar gyfer holl ddefnyddwyr yr ystadegau a gyhoeddir.

Mae'r adroddiad yn ymdrin â:

  • weth yw'r ystadegau hyn?
  • befnydd a defnyddwyr
  • prosesu data
  • materion eraill ar gyfer ystadegau
  • ansawdd
  • Atodiad A: Ffurflen Stats19
  • Atodiad B: Diffiniadau.

Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw adborth ar y cynnwys pha mor defnyddiol yw’r adroddiad ansawdd hwn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu