Skip to content
Ystadegau

Damweiniau ffyrdd wedi’u cofnodi gan yr heddlu

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Chwefror 2018
  • Cyfnod dan sylw: Chwarter 3, 2017 (dros dro)
Gwybodaeth am  ddifrifoldeb yr anafiadau a'r math o ddefnyddiwr ffordd.

Chwarter 3, 2017 (data dros dro)

Dyddiad rhyddhau: 21 Chwefror 2018

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

2016

Dyddiad rhyddhau: 29 Mehefin 2017

Pwyntiau allweddol

  • Yn ystod 2016 roedd 4,921 o ddamweiniau ffyrdd yn ymwneud â anaf personol a gofnodwyd gan yr heddlu yng Nghymru, sef gostyngiad o 622 o’i gymharu â 2015 (11 y cant yn llai).
  • O ganlyniad i’r damweiniau yma, cafwyd 6,853 o anafiadau, sef 829 yn llai nac yn 2015.
O fewn y 6,853 anafiadau:
  • Cafodd 103 o bobl eu lladd ar ffyrdd Cymraeg, sef 2 yn llai nac yn 2015.
  • Cafodd 1,005 o bobl eu hanafu’n ddifrifol, sef 76 yn llai (7 y cant) nac yn 2015.
  • Cafodd 5,745 o bobl eu hanafu ychydig, sef gostyngiad o 751 (12 y cant) o’i gymharu â 2015.

Rhagor o wybodaeth

Cyhoeddir data chwarterol ar StatsCymru ac adroddiad blynyddol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu