Skip to content
Ystadegau

Gwaharddiadau parhaol a chyfnod penodol o ysgolion

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Medi 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2011/12 i 2015/16
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data yn ôl oedran, ethnigrwydd, anghenion addysgol arbennig, y rhesymau dros ei wahardd a'r ddarpariaeth amgen a wnaed.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2015/16, roedd 0.2 gwaharddiad parhaol, 30.9 gwaharddiad tymor penodol o 5 dydd neu llai, a 1.4 gwaharddiad tymor penodol dros 5 diwrnod, fesul bob 1,000 o ddisgyblion yn ysgolion a’u cynhelir ac unedau cyfeirio disgyblion.
  • Mae’r cyfradd o waharddiadau parhaol wedi aros yr un fath ers 2011/12. Gostyngodd y cyfradd o waharddiadau cyfnod penodol rhwng 2011/12 a 2013/14 ond cynyddodd yn 2014/15 a 2015/16.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu