Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwasanaeth Iechyd y Bobl

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 3 Mehefin 2013
Cynhaliwyd yr ymchwil ar ffurf sesiynau trafod estynedig mewn tri lleoliad yng Nghymru ac roeddent yn cynnwys cymysgedd eang o'r cyhoedd.

Digwyddodd hyn rhwng Awst a Hydref 2012 a cheisiwyd barn a sylwadau ynglŷn â chreu dealltwriaeth rhwng pobl Cymru, Llywodraeth Cymru a'r GIG.

Amcanion yr ymchwil oedd egluro agweddau tuag at y gwasanaethau a ddarperir gan y GIG a'r ffordd y defnyddir gwasanaethau o'r fath gan y cyhoedd ac archwilio sut y gellid gwella’r berthynas rhwng y GIG, y llywodraeth a'r cyhoedd er mwyn sicrhau'r effeithlonrwydd mwyaf o ran darparu gwasanaeth.  Roedd hyn yn rhan o fenter i ymgysylltu â'r cyhoedd yn fwy uniongyrchol o ran creu gwasanaeth iechyd diogel a chynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

Cyswllt

Ffôn: 029 2082 5999
Ebost: joanne.coates@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu