Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Pobl, Cynlluniau a Phartneriaethau - Gwerthusiad cenedlaethol o strategaethau cymunedol yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Gorffennaf 2007
Diben yr astudiaeth ymchwil oedd cynnig gwerthusiad o effeithiolrwydd partneriaethau lleol a'r mecanweithiau a ddefnyddir i ymgysylltu â dinasyddion a chymunedau.

Roedd hefyd yn rhoi archwiliad o addasrwydd y fframweithiau rheoli gweithredu a pherfformiad.

Mae'r adroddiad yn rhoi 29 o argymhellion yn bennaf i Lywodraeth Cynulliad Cymru, llywodraeth leol a Phartneriaethau Strategaeth Gymunedol ar faterion fel dyletswyddau statudol, canllawiau diwygiedig, blaenoriaethau strategol, adnoddau, fframweithiau rheoli perfformiad ac integreiddio polisi.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu