Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Y fenter pobl mewn cymunedau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Hydref 2001
Mae'n asesu effeithiolrwydd cynllun y rhaglen, gan ddefnyddio'r canfyddiadau i lywio'r ffordd y caiff ail gylch Pobl mewn Cymunedau ei weithredu, ei fonitro a'i werthuso.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu