Skip to content
Ystadegau

Damweiniau beicwyr pedal

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Ionawr 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016
Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth am oedran a rhyw y sawl a gafodd ddamwain, y math o ffordd, terfyn cyflymder, ac amser y ddamwain.

Gwelwyd gostyngiad yng nghyfanswm y beicwyr pedal a gafodd ddamwain ar ffyrdd Cymru yn 2016.

Pwyntiau allweddol

  • Rhwng 2000 a 2010, mae nifer y rhai a gafodd eu lladd neu’u hanafu’n ddifrifol wedi amrywio rhwng 61 ac 84 bob blwyddyn, ac yn 2011 cynyddodd hyn i 118 o anafusion. Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos gostyngiad bach ar 2015 i 115 yn 2016.
  • Dynion yw mwyafrif yr anafusion beicwyr pedal. Rhwng 2007 a 2016 roedd 86 y cant o’r holl anafusion yn ddynion.
  • Yn 2016, ffurfiodd rhai 30-49 oed y grŵp mwyaf o anafusion beicwyr pedal, yn cyfrif am 39.6 y cant o'r cyfanswm.
  • Bu gostyngiad o 61 y cant yn nifer yr anafusion beicwyr pedal oedd yn blant rhwng 2007 a 2016, o 155 yn 2007 i 61 yn 2016. Dros yr un cyfnod gwelwyd gostyngiad yn nifer y plant a gafodd eu hanafu’n ddifrifol neu’u lladd o 33 i 10.
  • O’r holl feicwyr a gafodd eu hanafu’n ddifrifol neu’u lladd, bu gostyngiad yn y gyfran ohonynt oedd yn blant o 41 y cant yn 2007 i 9 y cant yn 2016.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu