Skip to content
Ystadegau

Cleifion mewn ysbytai ac unedau iechyd meddwl

Bookmark and Share

Ffynonellau data iechyd meddwl

Cyhoeddwyd datganiad sy’n dwyn ynghyd gwybodaeth am y prif ffynonellau data iechyd meddwl, yn bennaf yng Nghymru.

Mae pob ffynhonnell data yn cynnwys:

  • gwybodaeth gefndirol am y ffynhonnell ddata
  • pa sefydliad yn cyhoeddi'r data
  • pryd fydd y data'n cael ei gyhoeddi, a pha mor aml
  • pa ddadansoddiadau o'r data sydd ar gael (e.e. yn ôl grŵp oedran a rhyw)
  • dolenni gwe
  • manylion cyswllt.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu