Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gweithio'n well gyda'n gilydd: Gweithio mewn partneriaeith i wella cyrhaeddiad addysgol y plant tlotaf yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Mawrth 2010
Cynhaliwyd yr astudiaeth hon o ganlyniad i bryderon na fanteisiwyd yn llawn eto ar y posibiliadau ar gyfer gwaith partneriaeth i wella profiadau a chanlyniadau plant sy'n byw mewn ardaloedd difreintiedig.
Mae'r adroddiad yn ystyried profiadau dau awdurdod lleol.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu