Skip to content
Ystadegau

Cyfranogiad pobl ifanc mewn addysg a'r farchnad lafur

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Gorffennaf 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015 a 2016 (dros dro)
  • Diweddariad nesaf: Gorffennaf 2018
Adroddiad blynyddol yn dangos gwybodaeth yn ôl oedran, lefel astudio, rhyw a gweithgarwch economaidd.

Pwyntiau allweddol

Data dros dro ar gyfer 2016 yn dangos: Pobl ifanc rhwng 16 a 18 oed

  • 79.2 y cant mewn rhyw fath o addysg neu hyfforddiant (79.3 y cant yn 2015).
  • 33.6 y cant mewn cyflogaeth llawn-amser neu rhan-amser (33.3 y cant yn 2015).
  • 10.4 y cant yn NEET (10.7 y cant yn 2015).

Pobl ifanc rhwng 19 a 24 oed

  • 37.8 y cant mewn rhyw fath o addysg neu hyfforddiant (37.7 y cant yn 2015).
  • 61.4 y cant mewn cyflogaeth llawn-amser neu rhan-amser (61.1 y cant yn 2015).
  • 18.5 y cant yn NEET (18.9 per cent in 2015).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu