Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygu cymorth rhianta ar gyfer Dechrau'n Deg

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Mai 2013
Nod yr ymchwil hwn oedd adnewyddu'r sylfaen dystiolaeth ar gymorth rhianta anffurfiol a ffurfiol, adolygu'r hawl rhianta ar hyn o bryd yn Dechrau'n Deg a chefnogi datblygiad y rhaglen yn y dyfodol.

Roedd yr astudiaeth yn seiliedig ar asesiad o dystiolaeth gyflym, gan ddiweddaru gwaith blaenorol yn y maes hwn. Yn ogystal, cynhaliwyd ymgynghoriadau dros y ffôn gyda staff Dechrau'n Deg a rhanddeiliaid allweddol. Canolbwyntiodd yr adolygiad ar raglenni cefnogaeth gyffredinol ac wedi'u targedu / arbenigol, a gafodd eu rhannu ymhellach yn dri maes thematig: cefnogaeth amenedigol a chefnogaeth yn y blynyddoedd cynnar; dulliau ymyrraeth gynnar i gefnogi rhieni agored i niwed; a rhianta cadarnhaol.

Bydd canfyddiadau o'r gwaith yn cael eu defnyddio i lywio cyfeiriad y canllawiau ar gymorth rhianta yn y rhaglen Dechrau'n Deg yn y dyfodol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6543
Ebost: chris.roberts@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu