Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Trosolwg o ymagweddau at gaffael ail iaith ac arferion addysgol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Chwefror 2018
Bwriedir i’r adroddiad hwn gyfrannu i ddatblygu sylfaen dystiolaeth ar gyfer addysgu Cymraeg fel ail iaith yng Nghymru.

Mae'r adroddiad yn cyflwyno trosolwg o ddulliau ac arferion addysgol addysgu ail iaith, ac yn ystyried pa mor berthnasol ydynt i'r cyd-destun yng Nghymru.

Cyswllt

Ymchwillydd
Ffôn: 0300 025 5720
Ebost: catrin.redknap@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu