Skip to content
Ystadegau

Gweithgaredd cleifion allanol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Tachwedd 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
  • Diweddariad nesaf: 29 Tachwedd 2018
Mae’r Set Data Isafswm Cleifion Allanol yn cynnwys data ar presenoldebau newydd, cyfanswm y presenoldebau a chleifion allanol na ddaethant. Mae gwybodaeth wedi ei gynnwys yn ôl sefydliad GIG, safle ysbyty a swyddogaeth triniaeth.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd 976,769 o bresenoldebau claf allanol newydd yng Nghymru, sef cynyddu o 63,952 o 912,817 yn 2015-16. Mae'r cynyddu hwn yn bennaf oherwydd newid yn cofnodi yng Nghwm Taf, sy'n cael ei esbonio yn fanylach yn adran 3 o'r adroddiad.
  • Roedd cyfanswm y presenoldebau claf allanol yn 3,026,324 yng Nghymru, sef cynyddu o 115,211 o 3,026,324 yn 2015-16. Mae'r cynyddu hwn yn bennaf oherwydd newid yn cofnodi yng Nghwm Taf, sy'n cael ei esbonio yn fanylach yn adran 3 o'r adroddiad.
  • Y codau swyddogaeth triniaeth a oedd yn cyfri am y nifer fwyaf o bresenoldebau newydd yng Nghymru oedd: trawma ac orthopedig, llawfeddygaeth gyffredinol, offthalmoleg, clustiau, trwyn a gwddf a gynaecoleg.
  • Y codau swyddogaeth triniaeth a oedd yn cyfri am y nifer fwyaf o gyfanswm y presenoldebau yng Nghymru oedd: trawma ac orthopedig, offthalmoleg, llawfeddygaeth gyffredinol, dermatoleg a chlustiau, trwyn a gwddf.
  • Yng Nghymru, 2.1 oedd y gymhareb o bresenoldebau dilynol i bresenoldebau newydd.
  • Canran yr apwyntiadau lle ni fynychodd y claf allanol yng Nghymru oedd 8.6 y cant.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu