Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Dyraniad seiliedig ar ganlyniadau o adnoddau addysgol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Ionawr 2011
Cynhaliwyd asesiad cyflym (REA) o'r dystiolaeth yn y llenyddiaeth ar y berthynas rhwng adnoddau addysg a chanlyniadau amrywiol.
Aseswyd bron 4,000 o grynodebau, ac o’r rheini cafodd 60 astudiaeth eu nodi a'u syntheseiddio gan ddefnyddio dulliau systematig REA. At ei gilydd, mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod cysylltiad cadarnhaol bach rhwng mewnbynnau addysgol (megis gwariant fesul disgybl) a chyrhaeddiad.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu