Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso canlyniadau'r Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Chwefror 2016
Ym mis Ebrill 2008, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru'r Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig (y Cynllun Gweithredu Strategol ASA), strategaeth i bob oedran wedi'i bwriadu i wella dealltwriaeth a darpariaeth gwasanaethau i unigolion ag ASA yng Nghymru (LlCC, 2008).

Ar ddiwedd 2012 comisiynodd Llywodraeth Cymru yr Uned Pobl a Gwaith i gynnal gwerthusiad allanol o'r Cynllun Gweithredu Strategol ASA. Mae'r gwerthusiad hwn yn cynnwys dau brif amcan:

  • cynnal asesiad cynhwysfawr o argaeledd data a'r bylchau i lywio datblygu dangosyddion i fesur cynnydd
  • cynnal asesiad o sut y mae'r Cynllun Gweithredu Strategol ASA yn cyflawni ei nodau gwreiddiol.

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu'r fethodoleg gwerthuso, y cynnydd a wnaed yn erbyn meysydd allweddol y Cynllun Gweithredu Strategol ASA a chasgliadau'r gwerthusiad mewn perthynas â chanlyniadau ym mhob un o'r meysydd hyn.

Cyswllt

Ymchwillydd
Ffôn: 0300 025 5540
Ebost: joanne.coates@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu