Skip to content
Ystadegau

Data rhoi organau a gweithgarwch trawsblannu

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Ionawr 2017
Mae adroddiad chwarterol a gynhyrchwyd gan Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG yn cynnwys gwybodaeth gryno ar nifer y rhoddwyr organau, trawsblaniadau a’r niferoedd ar y rhestr aros am drawsblaniad.

Ar draws y DU, mae gan y GIG gyfrifoldeb am gyflenwad organau a meinwe, ac i gynyddu ansawdd ac effeithiolrwydd gwasanaethau trawsblannu.

Maent yn cyhoeddi’r adroddiad blynyddol ‘Organ Donation and Transplantation Activity Report’. Cyhoeddir yr adroddiad yma tuag at mis Awst/Medi bob blwyddyn, ac mae’n cynnwys ystadegau ar gyfer y DU yn bennaf, ond hefyd rhai dadansoddiadau ar gyfer gwledydd unigol y DU, a’r awdurdodau iechyd strategol yn Lloegr.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu