Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Opsiynau o ran datblygu safonau ansawdd ar gyfer darparwyr gwybodaeth a chyngor yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 9 Mehefin 2015
Cynllunir yr adroddiad hwn i lywio penderfyniadau'r dyfodol mewn cysylltiad ag ymgorffori systemau ansawdd o fewn cyngor a gwybodaeth yng Nghymru.

Amcanion

  • Olrhain y safonau ansawdd sy’n bod yn barod ymhlith sefydliadau a chyrff sy’n darparu gwybodaeth a chyngor yn y meysydd hawliau lles, dyledion, gallu ariannol, gwahaniaethu a thai
  • Cyflwyno opsiynau a allai arwain at gasgliad o safonau ansawdd cyffredin ymhlith rhai sy’n darparu gwybodaeth a chyngor yn y meysydd hyn.

Cafodd yr astudiaeth ei rhannu’n bedair rhan. Ceir y manylion ym mhrif adroddiad y cyhoeddiad.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6942
Ebost: semele.mylona@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu