Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso 'Option 2'

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Ebrill 2008
"Option 2" yn brosiect yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg sy'n gweithio â theuluoedd lle y mae gan rieni broblemau â chyffuriau neu alcohol a lle y ceir plant a allai fod yn agored i niwed.
Un o brif amcanion y gwasanaeth yw lleihau'r angen i blant gael eu derbyn i ofal cyhoeddus. Cynhaliwyd adolygiad ychwanegol o'r deunyddiau ysgrifenedig sydd ar gael ar ganlyniadau ar gyfer plant yn y system ofal a bydd adroddiad ar wahân yn cael ei lunio arno.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu