Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Systemau optio allan rhoi organau: Adolygiad o'r dystiolaeth ryngwladol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 3 Rhagfyr 2012
Cynhaliwyd yr adolygiad hwn â’r nod o ddiweddaru adolygiad systematig sy’n bodoli a gynhaliwyd gan Brifysgol Caerefrog yn 2008. Mae'n edrych ar effaith deddfwriaeth ‘optio allan’ ar gyfraddau rhoi organau.

Cyflwynir pedwar prif edefyn o dystiolaeth yn y papur hwn:

  1. Mae tystiolaeth ryngwladol yn awgrymu cysylltiad rhwng deddfwriaeth cydsyniad tybiedig a chyfraddau uwch o roi organau;
  2. Mae arolygon diweddar yn arwyddo bod cefnogaeth sylweddol i gyflwyno system optio allan o roi organau yng Nghymru;
  3. Mae llenyddiaeth arbrofol yn cynnig tystiolaeth ar gyfer trefn lle gallai cydsyniad tybiedig gynyddu cyfradd rhoi organau, oherwydd dylanwad y sefyllfa ddiofyn.

Cyswllt

Ebost: rhoi.organau@cymru.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu