Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Monitor lles pobl hŷn Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Tachwedd 2009
  • Cyfnod dan sylw: 2009
Mae monitor yn canolbwyntio ar les pobl hŷn sy’n 50 oed neu’n hŷn yng Nghymru a’i nod yw creu darlun holistig o'u bywydau.

Mae'n cynnwys ystadegau ac ymchwil o amrywiaeth o wahanol ffynonellau ac adroddiadau ar amrywiaeth o ddangosyddion ynghylch lles.

Mae monitor wedi'i seilio ar y naw dangosydd newid sydd yn y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru (2008-2013) ac 18 Egwyddor y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Hŷn.

Dangosyddion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu