Skip to content
Ystadegau

Pobl hŷn

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Hydref 2012
  • Cyfnod dan sylw: 2012
Adroddiad sy'n cyflwyno data ar y dangosyddion sy'n monitro cynnydd yn erbyn ein Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru.

Pwyntiau allweddol

  • 7 dangosyddion yn dangos gwelliant clir.
  • 6 dangosydd yn sefydlog neu ddim yn dangos tueddiad clir.
  • Data annigonol neu ddim yn bodoli ar gyfer 2 o'r dangosyddion.
  • 1 dangosydd yn dangos dirywiad yn glir.
  • O'r dangosyddion y mae gwybodaeth yn bodoli a gellid eu mesur, 43.8 y cant yn dangos gwelliant clir.

Dim diweddariadau pellach.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu