Skip to content
Ystadegau

Gyrwyr hen a damweiniau ar y ffyrdd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 3 Gorffennaf 2012
  • Cyfnod dan sylw: 2011
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data yn ôl y math o ddamwain, symudiad ar y ffordd, math o gerbyd, rhyw ac oedran.

Pwyntiau allweddol

  • Tua 1 ym mhob 10 damwain yn ymwneud â gyrrwr 70 oed neu hŷn.
  • Tua 1 ym mhob 10 o anafiadau damweiniau ffyrdd oherwydd damweiniau ble mae o leiaf un gyrrwr yn 70 oed neu hŷn.
  • Tua un ym mhob ugain gyrrwr mewn damweiniau ffyrdd yng Nghymru yn 70 oed neu hŷn.
  • Roedd 617 o yrwyr 70 oed neu hŷn mewn 595 damweiniau ffyrdd yn 2011.
  • Roedd 14 o’r gyrwyr hyn mewn damweiniau anghenus, 112 mewn damweiniau difrifol a 491 mewn damweiniau bach.
  • 6 y cant o’r gyrwyr (lle wybyddir eu hoed) mewn holl ddamweiniau cerbyd modur.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu