Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Asesiad o'r Sgiliau a'r Farchnad Lafur yn y gogledd ddwyrain Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 23 Ebrill 2005
Mae'r asesiad yn disgrifio ac yn dadansoddi'n fanwl y cyflenwad o sgiliau a chymwysterau sydd ar gael a'r ystyriaethau o ran y galw yn y gogledd ddwyrain Cymru ac ardaloedd y tri Awdurdod Unedol perthnasol Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu