Skip to content
Ystadegau

Swyddi staff gwag y GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Awst 2011
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno gwybodaeth am hyd swyddi gwag a swyddi.

Mae’r adroddiad yma wedi cael ei derfynu.

Mae pob un o sefydliadau’r GIG yng Nghymru yn defnyddio Cofnod Staff Electronig y GIG i storio a rheoli gwybodaeth am eu staff. Er nad yw gwybodaeth am swyddi gwag tymor hir staff y GIG bellach yn cael ei chasglu a’i chyhoeddi’n ganolog gan Lywodraeth Cymru, mae gan sefydliadau unigol y GIG dal fynediad at eu gwybodaeth reoli eu hunain a byddent yn parhau i'w defnyddio at ddibenion cynllunio fel y maent yn ei wneud ar hyn o bryd yn hytrach na'r ffigurau a gyhoeddwyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu