Skip to content
Ystadegau

Cyllidebau Rhaglenni Gwariant y GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Ebrill 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno gwariant wedi'i ddadansoddi yn ôl rhaglen gofal, gan gynnwys gwasanaethau gofal sylfaenol, megis meddygon teulu a deintyddion, yn ogystal â gofal eilaidd, megis ysbytai.

Pwyntiau allweddol

  • Cyfanswm y gwariant ar gyfer holl gategorïau y gyllideb oedd £6,381 miliwn neu £2,050 y pen o’r boblogaeth.
  • Roedd cyfanswm y gwariant yn 2016-17 yn 4.3 y cant yn uwch na gwariant yn 2015-16 a 33 y cant yn uwch na degawd yn ôl.
  • Y categori sengl mwyaf o dan raglen y gyllideb oedd gwariant ar broblemau iechyd meddwl, oedd yn cyfrif am 11.2 y cant o’r cyfanswm.
  • Roedd gwariant y pen o’r boblogaeth, ar raglenni clinigol, yn  amrywio o £11.16 ar broblemau clyw i £228.79 ar broblemau iechyd meddwl.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu