Skip to content
Ystadegau

Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Ebrill 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17 a Chwefror 2018
  • Diweddariad nesaf: 17 Mai 2018
Data sy'n dangos nifer y bobl sy'n aros am fwy nag 8 wythnos am wasanaethau diagnostig a 14 wythnos am wasanaethau therapi.

Chwefror 2018

Dyddiad rhyddhau: 19 Ebrill 2018

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

2016-17

Dyddiad rhyddhau: 22 Mehefin 2017

Pwyntiau Allweddol

Gwasanathau diagnostig
  • Ar y cyfan, 2016-17 yw’r flwyddyn orau o ran y niferoedd yn aros dros 8 wythnos ers 2011-12.
  • Erbyn diwedd y flwyddyn, roedd mwyafrif yr achosion o aros dros 8 wythnos ar gyfer endosgopi ddiagnostig ym Myrddau Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Phrifysgol Aneurin Bevan.
Gwasanathau therapi
  • Arhosodd y nifer yn aros dros 14 wythnos yn weddol gyson dros 2016-17, gyda’r niferoedd rhwng 2,200 a 2,900. Roedd mwyafrf yr achosion yma o aros ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (66.3 y cant yn Mawrth 2017).

Rhagor o wybodaeth

Mae data misol yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol. Mae’r data hwn wedi eu crynhoi yn adroddiad misol ‘Crynodeb gweithgaredd a pherfformiad y GIG’ sy’n cynnwys data ar ystod o wasanaethau ac offeryn data ar-lein.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu