Skip to content
Ystadegau

Gwasanaethau atal-cenhedlu cymunedol GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Tachwedd 2013
  • Cyfnod dan sylw: 2012-13
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys data ar ddynion a menywod sy'n ymweld â chlinigau, prif ddull o atal cenhedlu, dulliau atal cenhedlu brys, sterileiddiadau a fasectomïau.

Pwyntiau allweddol

  • Ymwelodd bron 50,300 o fenywod a tua 4,500 o ddynion â chlinigau i ofyn am wasanaethau atal cenhedlu.
  • Dewisodd 40% o’r menywod a ymwelodd â chlinigau y bilsen fel dull atal cenhedlu, i lawr o 51% yn 2002-03, ond yn dal i fod y dull mwyaf poblogaidd.
  • Dewisodd 28% bigiadau a mewnblaniadau, i fyny o 11% yn 2002-03.
  • Fe wnaeth 17% o’r fenywod a welwyd ddewis condomau i wrywod yn 2012-13, i lawr o 28% yn 2002-03.
  • Bron i draean (32%) o fenywod a ymwelodd â chlinigau o dan 20 oed.
  • Dim ond 8.2% o'r boblogaeth fenywaidd yng Nghymru rhwng 13 â 44 oed sy’n ymweld â chlinigau atal-cenhedlu cymunedol.

Dyma’r datganiad olaf a gynlluniwyd o’r gyfres hon; gweler y datganiad am fwy o fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu