Skip to content
Ystadegau

Amser aros canser GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Ebrill 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17 a Chwefror 2018
  • Diweddariad nesaf: 17 Mai 2018
Ystadegau ar gleifion sydd newydd gael diagnosis o ganser ac sydd wedi dechrau ar driniaeth ddiffiniol.

Chwefror 2018

Dyddiad rhyddhau: 19 Ebrill 2018

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

2016-17

Dyddiad rhyddhau: 21 Rhagfyr 2017

Pwyntiau allweddol

  • Fe ddechreuodd 86.5 y cant (6,537 allan o 7,554) o’r cleifion hynny a oedd newydd wedi derbyn diagnosis canser, a chawsant eu cyfeirio fel achosion brys yr amheuir bod canser arnynt, triniaeth diffiniol o fewn yr amser darged o 62 dydd.
  • Fe ddechreuodd 97.2 y cant (9,375 allan o 9,647) o’r cleifion hynny a oedd newydd wedi derbyn diagnosis canser, a ni chawsant eu cyfeirio fel achosion brys, triniaeth diffiniol o fewn yr amser darged o 31 dydd.
  • Mae nifer yr achosion brys ag amheuaeth o ganser sy’n cael eu hatgyfeirio wedi cynyddu 150.3 y cant rhwng 2007-08 a 2016-17, a’r niferoedd sy’n dechrau triniaeth drwy’r llwybr brys ar gyfer achosion ag amheuaeth o ganser wedi cynyddu 70.7 y cant yn ystod yr un cyfnod.

Rhagor o wybodaeth

Mae data misol yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru a mae adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol. Mae’r data hwn wedi eu crynhoi yn adroddiad misol ‘Crynodeb gweithgaredd a pherfformiad y GIG’ sy’n cynnwys data ar ystod o wasanaethau ac offeryn data ar-lein.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu