Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Y Gronfa Syniadau Newydd: Effaith penderfyniadau gwerth seiliedig gwneud ar blismona yng ngogledd Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Ionawr 2013
Canfu'r ymchwil fod yn meddwl uwch Heddlu Gogledd Cymru rheoli'r penderfyniadau sy'n seiliedig ar werth gwneud gweithredu fel newid diwylliant mawr.

Er bod staff yr heddlu groesawu'n gyffredinol gwneud penderfyniadau ar sail gwerth ac yn ystyried ei fod yn swyddogol cydoddef y defnydd o mwy o ddisgresiwn gan y rheng flaen, roeddent yn llai tebygol o weld fel newid diwylliannol mawr a staff asesiadau yn awgrymu ei effaith ar eu harferion gwaith yn gyfyngedig.

Am ragor o wybodaeth plîs cysylltwch robert.willis@wales.gsi.gov.uk.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu