Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Y Gronfa Syniadau Newydd: Gwerthusiad o'r tîm Gorchmynion Statudol, Abertawe Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Gan

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Ionawr 2013
Defnyddiodd yr astudiaeth y Rhestr Rhaglen Asesu Cywiro-2000 i werthuso rhaglen ar gyfer pobl ifanc. Nod ychwanegol oedd asesu cywirdeb rhaglen.

Mae'r asesiad yn dangos bod y rhaglen yn gweithredu yn llwyddiannus o dan yr wyth agwedd o arfer a ddiffinnir yn y rhestr a daeth i'r casgliad ei fod yn helpu i leihau cyfraddau aildroseddu.

Am ragor o wybodaeth plîs cysylltwch robert.willis@wales.gsi.gov.uk.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu