Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

YY Gronfa Syniadau Newydd: Teimladau’r cyhoedd tuag at fewnfudo yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 3 Ionawr 2013
Mae’r adroddiad yn ymchwilio i deimladau’r cyhoedd tuag at fewnfudwyr, beth yw’r berthynas â hunaniaethau cenedlaethol y trigolion, a sut mae teimladau yng Nghymru yn cymharu â theimladau yng ngwledydd a rhanbarthau eraill y DU.

Mae'r adroddiad yn awgrymu y gallai gwrthwynebiad cryfach tuag at fewnfudo fod yn gysylltiedig â  hunaniaethau cenedlaethol ‘culach’. Er enghraifft gallai teimladau o’r fath fod yn fwy cyffredin ymhlith y rheini sy'n ystyried eu hunain yn 'Gymry' neu’n 'Saeson' yn hytrach nag yn 'Prydeinwyr' neu gyfuniad o hunaniaethau cenedlaethol.

Wales Institute of Social & Economic Research, Data & Methods website: Public Sentiments Towards Immigration in Wales (Saesneg yn unig) (dolen allanol)

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu